DISCLAIMER

Eindverantwoordelijk voor de inhoud van deze website zijn

Hildesheimer Haus
Frauke & Lars Schmidt
An der Trift 6a
38678 Clausthal-Zellerfeld O.T. Buntenbock
T +49 (0) 5323 715992
E info@hildesheimer-haus.de

De op deze website getoonde informatie is door Hildesheimer Haus met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Hildesheimer Haus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Hildesheimer Haus alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Hildesheimer Haus niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Hildesheimer Haus worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Hildesheimer Haus uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zijn niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Hildesheimer Haus worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Door deze site te bekijken en de daarop informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

PRIVACY STATEMENT

Als hotel vinden we de privacy van onze gasten uiterst belangrijk. Dat geldt ook voor uw persoonlijke gegevens. Daarom beheren wij uw gegevens in overeenstemming met de wet AVG. Hieronder verklaren wij welke gegevens wij verwerken en hoe wij hiermee omgaan. De gegevens die u zelf aan ons verstrekt: rechtstreeks, telefonisch of via onze website worden veilig opgeslagen.

Hildesheimer Haus slaat de benodigde persoonlijke gegevens op wanneer u:
• Een reservering maakt in ons hotel.
• Op een andere wijze een product of dienst van ons afneemt.
• Informatie en/of een offerte aanvraagt.

Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Indien we uw gegevens aan derden zouden verstrekken, eisen wij dat zij even zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen en ze alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze gekregen zijn.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wij gebruiken uw gegevens om u:
• Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Te kunnen informeren over wijzigingen en/of aankondigingen van onze diensten en/of producten.
• Een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden.

Het gaat dan om:
• Voornaam, achternaam, adres, woonplaats.
• Geslacht.
• Telefoonnummer.
• E-mail adres.
• Nationaliteit.
• Eventuele dieetwensen en/of allergieën.
• Betalingsgegevens.

BEWAARTERMIJN
Hildesheimer Haus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Betalingsgegevens worden versleuteld bewaard en direct na betaling weer verwijderd. De overige gegevens worden voor onbepaalde duur bewaard.

INZAGE, CORRIGEREN EN VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt u, vergezeld van een kopie van uw geldige legitimatiebewijs, richten aan info@hildesheimer-haus.de.

FRAUDE
Indien noodzakelijk geven wij klantgegevens aan de overheid.

EXTERNE PARTIJEN
We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden.

COOKIES
Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op uw computer achterlaat, ter optimalisatie van de website en doeleinden van gerichte communicatie. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren.

WIJZIGINGEN
Hildesheimer Haus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Hildesheimer Haus.

MELDEN OF VRAGEN
Hildesheimer Haus neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of heeft u een vraag over de manier waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens? Dan kunt u contact opnemen via info@hildesheimer-haus.de.

CONTACT
Hildesheimer Haus
An der Trift 6a
D-38678 Clausthal-Zellerfeld
O.T. Buntenbock
Deutschland
info@hildesheimer-haus.de
www.hildesheimer-haus.de